Oplossingen voor het isoleren van stalen traptreden

Geluidsisolatie voor stalen trappen

Ontstaan van het probleem
Een stalen trap zorgt voor behoorlijk wat geluidsoverlast in en om gebouwen. Het belopen van de stalen trap, vaak terug te vinden in de utiliteitsbouw en openbare gebouwen, straalt in zijn geheel geluid af. Het geluidsprobleem afkomstig van een stalen trap wordt contactgeluid genoemd. Contactgeluid ontstaat door het in beweging zetten van materie dat vervolgens geluid afstraalt.

De verschillende traptreden
Er bestaan twee verschillende trappen, rechte- en wenteltrappen, met verschillende typen treden. De isolatiemethoden hieronder zijn bedoeld voor gladde treden die dicht zijn, zonder perforatie. Treden met een traanplaat motief vallen ook onder de gladde treden en kunnen dus worden geïsoleerd, of beter gezegd ontdreunt, met onderstaande methoden. Treden met ronden gaten erin hebben (veel) minder oppervlak om isolatiemateriaal goed te laten hechten. Het advies voor het isoleren van geperforeerde treden is dan ook: Doe eerst een proef bij één trede alvorens de gehele trap te isoleren.

De stalen traptreden isoleren
Er zijn twee methoden om stalen traptreden te isoleren. Deze manier van isoleren wordt ontdreunen genoemd. Ontdreuningsproducten zorgen ervoor dat de gongklank afkomstig van de treden sterk wordt verminderd.

Methode 1 Stalen trap isoleren
De eerste methode is het meest gemakkelijk en wordt uitgevoerd met de bitumenmassa plaat Vibraflex BS. Vibraflex is een zelfklevende massaplaat verkrijgbaar in diverse gewichtsvarianten, te weten 3, 5, 8, 10 en 12 kilogram per vierkante meter. Voor het ontdreunen van dichte stalen traptreden worden de typen Vibraflex BS80 en BS100 (respectievelijk 8 en 10 Kg/m²) het meest gebruikt. Het juiste type Vibraflex wordt bepaald door de dikte van de ondergrond. BS80 t/m 3mm dik staal en vanaf 3mm Vibraflex BS100.

Stalen trap ontdreund
De werkwijze is vrij eenvoudig. De ondergrond grondig reinigen en ontvetten. Vibraflex laat zich het gemakkelijkst op maat snijden als het product koel is. De bitumen is dan wat harder wat het snijden gemakkelijker maakt. Als de platen op maat gemaakt zijn verwarmt u deze tot ruim boven kamertemperatuur, bijvoorbeeld met een föhn. Koude platen breken gemakkelijk en hechten minder goed. Goed verwarmde platen laten zich goed vormen en maakt de zelfklever actiever. Vermijd insluiten van luchtbellen, druk de Vibraflex delen stevig aan.

Vibraflex heeft brandcertificering EN-13501 Klasse E, dit kan belangrijk zijn bij toepassingen in openbare gebouwen. Aangezien het in de meeste gevallen om een paar vierkante meter gaat hoeft dit niet altijd een probleem te zijn. Afwerken met een brandvertragende gipsvezelplaat kan ook een mogelijkheid zijn, de Vibraflex is dan ook meteen afgewerkt. Bij twijfel informeert u bij de lokale brandweer. Wanneer nodig sturen wij u graag een monster en productbladen toe.

Methode 2
De tweede methode is arbeidsintensiever, maar biedt (in veel gevallen) wel een beter eindresultaat. Het ontdreunen van de stalen traptreden wordt in deze methode uitgevoerd met het sandwich-ontdreuning principe. Deze methode bestaat uit een combinatie van Vibradamp A-90-P, twee componenten pasta en Zincor staalplaatjes. Sandwich-ontdreuning wordt doorgaans toegepast op plaatsen waar bitumineuze ontdreuning, zoals Vibraflex BS, niet wenselijk is. Vibradamp wordt toegepast op staal dikten vanaf 4mm.
Sandwich ontdreuning trap
De werkwijze is als volgt. Reinig en ontvet de ondergrond grondig! Zorg dat het A en B-component op kamertemperatuur is (vermengen van de pasta onder de 15 graden is bijna niet mogelijk). Vervolgens  vermengt u het flesje met het B-component met het emmertje A-component tot een egale beige kleur. De pasta wordt aangebracht in de verhouding 4:1:1. Dit betekent op een ondergrond van 4mm dik staal, 1,5mm pasta, 1,5mm Zincor plaatjes.

Na het aanbrengen van de Vibradamp drukt u de Zincor plaatjes in de Vibradamp pasta. De ruimte tussen ieder Zincor plaatje mag ongeveer een 10 mm zijn. U brengt de plaatjes het beste in steensverband aan, dus verspringend.

Het eindresultaat is ongeveer na een paar dagen merkbaar. De droogtijd van de Vibradamp pasta onder de verzinkte staalplaatjes duurt namelijk langer dan waar geen plaatjes zijn aangebracht. Na volledige uitharding is het geheel overschilderbaar met natte lak. Alle productdetails vindt u op de Vibradamp productpagina.

Vragen? Contact
Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neemt u dan gerust contact met ons op. Van het product Vibradamp zijn geen monsters beschikbaar.