Merfodem

Merfodem is een combinatieplaat met een geluidsabsorberende voorzijde en een zelfklevende ontdreuning als achterzijde. Het is een combinatieplaat bestaat uit een geluidsabsorberende laag van Merfocell PU, een absorptieschuim met een olie, vocht- en stofdichte toplaag, en een zelfklevende Vibraflex ontdreuning van 3 kg/m² als achterzijde.
 
Merfodem wordt toegepast voor het isoleren van bijvoorbeeld stalen- of aluminium omkastingen waar de temperatuur niet boven de 70 graden uitkomt. 
De ontdreunende laag werkt het meest optimaal als de ondergrond van massa wordt verdubbeld, of dicht daarbij. 
 
Het kan ook worden toegepast op een zwaardere variant ontdreuning zoals Vibraflex UF voor nog hogere isolatiewaarden. Dit product is niet geschikt voor het isoleren van gebouwen c.q. woningen.