Privacy op Akoestiekwinkel

Via onze dienstverlening en onze website worden persoonsgegevens verwerkt. Merford Holding B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen bewaren;
• wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
• Merford Holding B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21-09-2021.

Registreren webwinkel

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Als u ook gebruik maakt van het adresboek in uw account slaan wij uw adresgegevens op, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.


Afhandelen bestellingen

Voor het uitvoeren van de door u geplaatste bestellingen en de administratieve vastleggingen daarvan verwerken wij uw persoonsgegevens, zoals de NAW, telefoonnummer, emailadres en bankrekeningnummers. Dit doen we op basis van de wettelijke grondslagen uitvoering van een overeenkomst en de wettelijke (administratieve) verplichtingen. Wij bewaren deze gegevens zoals dat vereist is door de relevante wet- en regelgeving.


Reviews

Wanneer u bij ons een bestelling hebt geplaatst kunnen wij u uitnodigen tot het schrijven van een review op onze website of via onze partner Kiyoh, omdat de feedback die we krijgen van onze bezoekers ons helpt om onze webwinkel verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens deelt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht om recensies niet te publiceren. Dit is echter hoogst uitzonderlijk. Onze ervaring leert dat wij vrijwel alle ingestuurde reviews plaatsen.

De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Wij raden u aan de relevante privacyverklaring te lezen van Kiyoh.

Deelname aan win-acties

We verwerken uw gegevens wanneer u deelneemt aan onze win-acties. Hierbij verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

• naam
• e-mailadres
Uw persoonsgegevens worden gebruikt door de Akoestiekwinkel.be om contact op te nemen met de winnaar(s) en om toe te zien op de levering van de prijzen.

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming wanneer u ervoor kiest om deel te nemen aan een wedstrijd. U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u hiervoor kiest, is de Akoestiekwinkel niet in staat u te voorzien van de bovengenoemde diensten. Vervolgens bewaren wij uw persoonsgegevens tot 30 dagen na het einde van de wedstrijd. Voor meer informatie over onze voorwaarden, klik hier.


Contactformulier
In het belang van u en van Merford voor een optimale serviceverlening, bieden wij via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan en zullen binnen 1 jaar na het laatste contactmoment verwijderd worden


NieuwsbriefWij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Dit doen wij alleen met uw toestemming door u aan te melden voor deze nieuwsbrief. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden en zo weer uw toestemming intrekt.

Locatiegegevens
Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (gps) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd.

Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacyverklaring(en) te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden
In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Website en cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Wanneer u op Accepteren klikt, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. U kunt ook kiezen voor Aanpassen om uw cookie-instellingen te wijzigen.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie ook de privacyverklaring(en) van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Wanneer we cookies plaatsen, bewaren we de informatie maximaal 50 maanden in Google Analytics. Daarna worden ze definitief gewist.


Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren zodat we u niet persoonlijk kunnen herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics.


Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem.
Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn.
Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

 


Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
U kunt ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Verwijdering van gegevens

U hebt het recht om op elk moment de door de Akoestiekwinkel.be verwerkte persoonsgegevens te verwijderen, behalve in de volgende situaties:

u een lopende zaak hebt met de klantenservice
u een openstaande bestelling hebt die nog niet of gedeeltelijk is verzonden
u een nog niet afgewikkelde schuld hebt bij Akoestiekwinkel.be, ongeacht de betalingswijze
u ervan wordt verdacht in de afgelopen vier jaar onze diensten te hebben misbruikt of u hebt in de afgelopen vier jaar onze diensten misbruikt
uw schuld in de afgelopen drie jaar is overgedragen aan een derde of in het afgelopen jaar voor overleden klanten
uw kredietaanvraag de afgelopen drie maanden is afgewezen
indien u een aankoop hebt gedaan, bewaren we uw persoonsgegevens in verband met uw transactie ten behoeve van de boekhoudregels

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Merford Holding B.V.
Franklinweg 8
4207 HZ Gorinchem
info@merford.com
0031(0)183 643 800