Geluidsisolatie voor muren

Wat u moet weten?
Om geluidsproblemen op te lossen is het belangrijk om te weten waar dit probleem nu eigenlijk uit bestaat en hoe het zich voortplant. Hieronder wordt in het kort uitgelegd waar een geluidsprobleem uit kan bestaan.

Wat is luchtgeluid?
Dit zijn de klanken voortgebracht door een geluidsbron die voor de overlast zorgt. Vormen van luchtgeluid zijn spraakgeluid, televisie-/radio, apparaten en verkeersgeluiden.

Wat is contactgeluid?
Dit zijn de geluiden die worden geproduceerd door het in beweging brengen van de constructie in een gebouw, bijvoorbeeld vloeren, wanden of plafonds. Vormen van contactgeluid zijn loopgeluiden, sluiten van deuren, spelende kinderen of resonerende machines-/apparaten zoals een Wasmachine. U ervaart dit vervolgens als klanken of fysieke trilling. De klanken worden vaak als bromtonen waargenomen.

Wat is flankerend geluid?
Een vloer of plafond dat van het ene pand doorloopt via een (enkelsteens)muur naar het andere pand straalt flankerend geluid af. Het kan zijn dat alleen de scheidingsmuur isoleren niet voldoende is, ook de vloer en het plafond moeten dan worden geïsoleerd met bijvoorbeeld Merfoflex voorzetsysteem of Isomat KE J.

Wat moet ik isoleren en met welke producten?
Overlast van luchtgeluid afkomstig van de naaste buren komt voor het grootste deel door de directe scheiding met de buren. In dit geval dus de scheidingsmuur. Door deze scheiding, de gedeelde muur met de buren, aan uw kant af te schermen met het Merfoflex voorzetsysteem kunt u het probleem verminderen. Het geluid dat eerst werd afgestraald van de scheidingsmuur wordt na de montage van Merfoflex geabsorbeerd door de akoestische vulling Akoestiewol en geïsoleerd door de twee gipsplaten die ontkoppeld zijn gemonteerd op de verende Merfoflex Tussenregels. Deze aanpak wordt ook wel het “kamer-in-kamer” principe genoemd, een zwevende kamer in een bestaande kamer creëren, dit is dan ook de beste aanpak. Hoe meer scheiding u met de buren kunt maken met Merfoflex des te beter het resultaat.

Wat kan ik aan resultaat verwachten?
Het gedrag van trillingen en geluid is complex. Niemand kan exact voorspellen wat het eindresultaat zal zijn. Daarom zijn bovenstaande producten getest en gemeten in laboratoria om een indicatie te kunnen geven. U vindt deze informatie terug in het te downloaden productblad samen met de handleiding. Het resultaat wordt beïnvloed door o.a. de bouw- en constructie van het pand en de hoeveelheid flankerend geluid dat op andere manieren bij u binnenkomt. Theoretisch kunt u tussen de 6 en 15 Decibel verwachten van het Merfoflex voorzet systeem.

Hieronder vindt u alle producten voor het isoleren van muren en wanden

Filteren
Filteren

Bouwkundige geluidsisolatie
Meer oplossingen voor het isoleren van wanden, vloeren en plafonds vindt u op u op de overzichtpagina Bouwkundige geluidsisolatie. Gerelateerd hieraan zijn de pagina's over burengeluid.