Geluidsoverlast van uw bovenburen. Wat moet ik weten?

Burengeluid uitgelegd
Geluidsoverlast van bovenburen bestaat voor het grootste gedeelte uit contactgeluid, zoals loopgeluiden, en in iets mindere mate uit luchtgeluid, zoals spraak of muziek. Het isoleren van geluidsoverlast van bovenburen kan een uitdaging zijn. Op deze pagina beschrijven wij de beste methode om zoveel mogelijk geluid van de bovenburen te verminderen en met welke producten u dit het best aanpakt. Belangrijk om te weten: contactgeluid wordt het meest efficiënt aangepakt bij de bron, woont u in een flatgebouw bedenkt u dan goed dat contactgeluid via meerdere wanden, vloeren en plafonds kunnen worden verspreid om dat alle woningen verbinding met elkaar maken.

Contactgeluid van de bovenburen isoleren
Contactgeluid van bovenburen worden doorgaans via het plafond doorgegeven. In woningen met lichte binnenwanden of houten verdiepingsvloeren zal de energie van contactgeluid ook worden afgestraald vanaf de wanden in uw woning. Vooral in wat oudere woningen zal het plafond en één of meerdere binnenwanden moeten worden geïsoleerd.

Begin met het isoleren van het plafond, dit is het grootste afstralingsvlak van (contact)geluid. Met het product Merfoflex Tussenregels kunt u een zwevend, verlaagd en geluidsisolerend plafond aanbrengen. De verende Merfoflex rachels monteert u h.o.h. 30 cm uit elkaar tegen het plafond met daartussen een laag Akoestiwol waarna u het geheel afwerkt met een dubbele gipsplaat. Zo schermt u het gehele plafond af en worden geluiden en trillingen als het ware opgevangen en geïsoleerd.

Luchtgeluid van de bovenburen isoleren
Luchtgeluid, zoals spraak of muziek, is een beweging in de lucht en wordt op dezelfde manier geïsoleerd als contactgeluid, door een zwevende plafond aan te brengen. In woningen met houten verdiepings- vloeren zullen één of meerdere wanden ook moeten worden geïsoleerd om het flankerende geluid te verminderen (geluid dat om het plafond heen bij u terecht komt). In beide gevallen gebruikt u Merfoflex als geluidsisolatie. Op de productpagina vindt u een handleiding voor het monteren van Merfoflex tegen plafond en/of wand.

Wat kan ik aan resultaat verwachten?
Het beste resultaat wordt behaald door van de eerder genoemde producten de zwaarste of de dikste variant toe te passen. Onderzoek voor aanvang van uw klus waar de akoestische zwakke plekken van uw woning zijn, denk bijvoorbeeld aan een schacht met de standleiding, overspraak van ventilatiekanalen, naden & kieren of niet goed sluitende of isolerende deuren.

Hieronder vindt u de producten voor het isoleren van wanden en vloeren

Filteren
Filteren

Geluidsisolatie en akoestiek in uw woning
Meer informatie over apparaat isolatie, deur isolatie, vloerisolatie en het verminderen van galm in huis vindt u op de pagina Geluidsisolatie en akoestiek in uw woning