Binnenvaartschippers moeten vanaf 1 januari 2020 aan bepaalde geluidseisen voldoen. Wij bieden oplossingen en de benodigde producten. In dit artikel wordt het probleem van het schroefgeluid en de casco ontdreuning aangepakt.

Geluidsisolatie voor binnenvaart en beroepsvaart | Deel 5: Schroefgeluid en casco ontdreuning

Dit is het laatste deel van de serie artikelen over de geluidsisolatie voor binnenvaart en beroepsvaart. In het eerste deel staat beschreven aan welke geluidseisen alle binnenvaartschippers vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen. In dit laatste deel wordt de isolatie van het schroefgeluid besproken en de resonanties in casco en scheepshuid. 

Geluidsprobleem: Schroefgeluid en resonanties in casco en scheepshuid

Resonanties afkomstig van bijvoorbeeld de schroef, aandrijfas en de motor worden via het casco en de scheepshuid door een groot deel van het schip verspreid. Dit heeft als gevolg een dreunend geluid in de diverse vertrekken. Om deze resonanties te isoleren worden ontdreuningsmaterialen toegepast. Deze materialen voegen gewicht en stijfheid toe aan een vlak dat anders in trilling wordt gebracht.  

Er zijn twee soorten ontdreuningsmaterialen, ontdreuningsplaten op bitumen basis, Vibraflex, en ontdreuningspasta, Vibradamp A-90-P. Ontdreuningsplaten kunnen worden toegepast tot een staaldikte van 5 mm. Dikker staal word beter ontdreund met Vibradamp, i.c.m. Zincor staalplaatjes, welke ook functioneert als een tweecomponenten lijm.

Vibradamp sandwich ontdreuning is een procedé dat arbeidsintensiever is dan het aanbrengen van ontdreuningsplaten, maar het is wel veel effectiever. Dit komt doordat sandwich ontdreuning een lagere verliesfactor heeft. Verliesfactor treedt op als een materiaal minder gaat isoleren naarmate het warmer wordt. De verliesfactor van Vibradamp is lager dan die van plaatmateriaal.

Op bepaalde plaatsen in het schip zijn bitumeuze ontdreuningsplaten niet wenselijk, dit soort materialen kunnen oplossen in brandstoffen zoals diesel. 

Ontdreuning toepassen

Voor het isoleren van trillingen in het casco of de scheepshuid moet een vlak van minimaal een meter rondom een bron worden voorzien van ontdreuning. Meer is in dit geval beter, zeker als het om resonanties van een sterke bron gaat zoals de motor.

Voor alle ontdreuningsmaterialen geldt dat de ondergrond roest, vuil, vet- en vochtvrij moeten zijn. De materialen dienen op tenminste 15 graden te worden verwerkt.

Vragen? 

Heeft u nog vragen of opmerkingen over dit onderwerp of wilt u productmonsters ontvangen? Neem dan gerust contact met ons op!