Ontdreuningspasta

Wat is ontdreunen?

Ontdreunen is het isoleren van trillingen in plaatmateriaal, bijvoorbeeld staal, aluminium en polyester. Naast bitumen ontdreuningsplaten, die praktisch in gebruik zijn, zijn er ook producten zoals ontdreuningspasta's. Ontdreunende producten houden als het ware een plaatmateriaal vast en isoleren zo de trillingen die anders een gongklank veroorzaken. Het resultaat is veel minder geluidsafstraling van de behandelde plaatvlakken, bij aanraking zal het geluid gedempt worden, de gongklank is dan weg.

Sandwich ontdreuning wordt veel toegepast in de scheeps- en jachtbouw als isolatie van de scheepshuid, bijvoorbeeld rondom de motor en de (boeg)schroef. In vuil- en glascontainers, deze stralen veel geluid af als ze leeg zijn en gevuld worden. Maar ook voor het ontdreunen van de laadklep van een vrachtwagen en de klep van de laadkuil of laadput in een woonwijk is sandwich ontdreuning dé oplossing voor het geluidsprobleem bij het bevoorraden van winkels.

Voor het ontdreunen van plaatwerk (staal) dikker dan 4 mm is het ontdreunen met bijvoorbeeld bitumenplaten niet efficiënt. Ook op locaties waar bitumen ontdreuning in contact kan komen met bijvoorbeeld dieselolie (wat bitumen oplost) is een ontdreuningspasta beter op zijn plaats. Onze ontdreuningspasta's zijn universeel toe te passen, maar speciaal voor schepen en jachten raden wij u Vibradamp A90-P aan. Met Vibradamp A90-P kunt in combinatie met Zincor staalplaatjes 'sandwich-ontdreunen'.

Wat is de toepassing?

Maak de ondergrond goed roest, vet en vuilvrij (verf/coating kan blijven zitten). Vervolgens brengt u tenminste anderhalve meter rondom de bron Vibradamp A-90-P tweecomponenten pasta aan in verhouding van 1:1:4. Deze verhouding houdt in dat u voor iedere 4 mm staaldikte 1 mm pasta en 1 mm Zincor staalplaatjes aanbrengt. De Zincor staalplaatjes functioneren als contraplaatjes en worden in de pasta gedrukt met onderling ±10 mm tussenruimte. Het staal wordt nu als het ware vastgehouden en de gong-klank wordt sterk gereduceerd.

Welke ontdreuning gebruik ik waar?

Vibradamp A-90-P: 2 Componenten ontdreuningspasta, i.c.m. Zincor staalplaatjes op plaatmateriaal van 3 mm dik of meer.
Terophon 112DB: Verspuitbare ontdreuningscompound voor grote projecten. U heeft hier een slangenpomp en luchtcompressor voor nodig (zelf te verzorgen).

Filteren
Toepassing
Selectie verfijnen
Filteren
Filteren